Välkommen till Svenska Tunghanteringsförbundet.

Svenska Tunghanteringsförbundet är en intresseorganisation för tunghanterings- branschen.

För våra kunder innebär det bland annat en effektiv, professionell och kostnadsrelevant tunghantering. Vi ska även bidra och verka för den fria konkurrensen. Det har konsument och kund rätt till! Svenska Tunghanteringsförbundet lägger stor vikt vid utrustning och personell säkerhet. Bland annat ska regelbundna egenkontroller, så kallade kvalitetstester, ske på utrustning enligt branschens och förbundets bestämmelser. Förbundets syfte och mål är även att bidra och verka till minskade miljöutsläpp och på sikt vara ledande inom miljöarbetet för branschen. Anlita ett företag som är medlem i STHF, Svenska Tunghanteringsförbundet

Vi kan och utvecklar tunghantering för framtiden.

Anlita ett företag som är medlem i STHF

 

STHF värnar om branschen och dig som kund. Anlita ett företag som är medlem!       
Du får en effektiv, professionell och kostnadsrelevant tunghantering.
 Medlemsföretag lägger stor vikt vid såväl materiell som personell säkerhet genom utbildning, erfarenhet och fortlöpande kontroller.
Vi verkar för den fria konkurrensen och att vi på sikt ska vara ledande inom miljöarbetet i branschen.

 

Svenska Tunghanteringsförbundet - Intresseorganisationen för tunghanteringsbranschen. 
STHF värnar om branschen och dig som kund.

Anlitar du ett medlemsanslutet företag till Svenska Tunghanteringsförbundet, garanterar vi;

  • - Anpassade försäkringar
  • - Säkerhet
  • - Erfarenhet
  • - Utbildad personal
  • - Ett företag som arbetar enligt Drifthandboken
  • - Drifthandbok innehåller viktiga uppgifter som gäller utförande av våra 
    hanteringstjänster ur kvalitets- miljö- och säkerhetssynpunkt. Boken uppdateras kontinuerligt.